De nieuwste releases
Voor specifieke vragen over LUA scenes.
Door Thistle
#907
Doe iets heel erg doms maar ik wet niet wat.
Deze script wil ik gebruiken om elektrische vloerverwarming via een relais module te schakelen via een Secure SRT321 kamerthermostaat.
Het vreemde is dat de script werkt wanneer ik hem handmatig start, maar schakelt maar 1 keer om weer te wachten op een start commando.
Mijn vraag is : Hoe krijg ik het zo gek dat hij bijvoorbeeld iedere 15 minuten een cyclus draait ?

--[[
%% autostart
%% properties
%% events
%% globals
--]]

if (fibaro:countScenes()>1) then
fibaro:debug('Kill the second scene!');
fibaro:abort();
end

local wk_room = 6 -- Actuele temperatuur
local wk_set = 5 -- Gewenste temperatuur
local heating = 51 -- Vloer verwarming

local wk_room = tonumber(fibaro:getValue(wk_room, "value")); -- Actuele temperatuur woonkamer
local wk_set = tonumber(fibaro:getValue(wk_set, "value")); -- Gewenste temperatuur woonkamer
fibaro:debug('Woonkamer actuele temperatuur: ' ..wk_room); -- print actuele temperatuur woonkamer
fibaro:debug('Woonkamer gewenste temperatuur: ' ..wk_set); -- print gewenste temperatuur woonkamer

local wk_diff = wk_set - wk_room
fibaro:debug('Verschil in temperatuur woonkamer: ' ..wk_diff);

if (wk_diff >= 2)
then
fibaro:call(heating, "turnOn")
fibaro:debug('er is warmtevraag ');
else
fibaro:call(heating, "turnOff")
fibaro:debug('er is geen warmtevraag ');
end

Het is simpel, maar ik doe iets verkeerd...

Gary
Geen push notifications meer

Kan vele oorzaken hebben. Ik weet niet wat je hebt[…]

Fibaro Switch & Dimmer - Hue

Het voordeel van pulsdrukkers icm fibaro modules i[…]

Op zoek naar een Fibaro Shop?